Christoph K Neumann, Araç Tarih Amaç Tanzimat Tarih-i


    Christoph K. Neumann, Araç Tarih Amaç Tanzimat Tarih-i Cevdet’in Siyasi Anlamı, (çev: Meltem Arun), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999. 444 H i s t o r y S t u d i es Volume 4 Issue 2


    PDF belgesi: