METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ - || MEGEP


    Kaynak kabloları, kaynak makinelerinde üretilen akımıkaynak pensi ve kaynak şasesine aktarmada kullanılan bakır sargılı Kaynak kablolarının kalınlığı, kaynak makinesinden alınan akımın şiddetine göre seçilir. 1.3.2. Pensler Kaynak için gerekli olan arkın oluşabilmesi parçasına iletilmesini gerektirir.


    PDF belgesi: