T C YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA VE METALURJİ


    t.c. yildiz teknİk Ünİversİtesİ kİmya ve metalurjİ fakÜltesİ kaynakli konstrÜksİyonlarda gerİlme analİzlerİnİn sonlu elemanlarla modellenmesİ


    PDF belgesi: