Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji


    Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Dalı AİLE YANINDA YAŞAYAN VE AİLESİNDEN AYRI YAŞAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK, STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI, KAYGI DÜZEYLERİ VE PSİKOLOJİK BELİRTİLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI İmge ÖZDEMİR


    PDF belgesi: