FEN & MATEMATİK


    Elektrik devresi kurmanınyeni yolu: ... elektrik akımı bataryalardan çıkarak DC motordan ve lambadan geçer ve tekrar bataryaya döner. Lamba yanar ve DC motor çalışır. Bataryalardaki voltaj lamba ve motor arasında paylaşılır. Akım bütün devrede aynıdır.


    PDF belgesi: