7 2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) - tolgaguyer com


    [a,b] kapalı aralığında tanımlı bir y= f(x) fonksiyonu x değişkeninin mutlak değerce eşit (simetrik) pozitif ve negatif değerleri için aynı büyüklüklere sahipse yani, f(x) = f(-x) ise bu fonksiyona çift fonksiyon denir. Çift fonksiyonda simetri ekseni OY eksenidir. y= f(x) fonksiyonu x değişkeninin


    PDF belgesi: