YABANCI FİLOLOJİLERİN DÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI


    YABANCI FİLOLOJİLERİN DÖNÜŞÜMÜ BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ COMPARATIVE LITERATURE IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION OF PHILOLOGY ... Filoloji, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kültür Bilimi ... oluşturan filolojilerin dönüşümünün bahsi geçen bu ihtiyaçları ne kadar göz önünde bulundurarak ...


    PDF belgesi: