MADDE 1 - dosya marmara edu tr


    ikinci oktav (ince) Mi sesi arasındaki seslerden; Do majör, La minör, Sol majör, Fa majör tonlarında olacaktır. Aralık diktesinde, doğal seslerin yanı sıra Fa#, Sol# ve sib sesleri de yer alacaktır. Adayların dikte sınavı için yanlarında; kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.


    PDF belgesi: