LİSE - ÖN LİSANS DENEMESİ - memurlar net


    Mehtabın ördüğü saatler nerde Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ünsüz benzeşmesi B) Ulama ... Yukarıdakiparagrafta Alamut Kalesi ile ilgili aşa-


    PDF belgesi: