AJANLARIN GENEL - file atuder org tr


    •6-14 günden beri belirtileri olan hastalarda da tromboliz yarar sağlayabilir ... •Hayvan plazminojen aktivatörleri (vampir yarasa plazminojen aktivatörü) 3. Kuşak Trombolitikler. İntermediate riski olan hastalarda eko/CT’de sağ ventrikül genişlemesi


    PDF belgesi: