BİTKİLERDE MADDE SU ve MİNERAL TAŞINMASI


    Bitkisel üretimde bilinçli ve dengeli bir gübrelemenin ilk adımı toprak analizi yaptırarak bitkinin besin düzeyinin belirlenmesi ve buna göre gübreleme yapılmasıdır. Bitkilerde Su ve Mineral Taşınma Mekanizması-Damarlı bitkilerde su ve mineraller iletim doku elemanları olan ksilem (odun boruları) ile taşınır.


    PDF belgesi: