Türkçede Çekim ve Yapım Eklerinin Özellikleri ve Sınırları


    b) Çekim ekleri birleştiği kök veya gövdenin anlamında bir değişiklik yapmaz. Bu ekler kök ve gövdelerin mânâsına bir münasebet nüansı ilâve eder. Yapım ekleri ise kök ve gövdelerde anlam değişikliği ya-parak ortaya yeni anlamlar çıkartır. c) Çekim eklerinin kullanım alanları yapım eklerinden daha geniştir.


    PDF belgesi: