Kümelenme Yaklaımı ve Sektörel Uygulamalar


    Kümelenme (Cluster) nedir? Kümelenme, belirli bir alanda, birbirleriyle bir ürün yada hizmeti üretmek ile ilgili ba lantılı, co rafi olarak toplanmı irket ve kurulu ların olu turdu u grubun ... TYD Turkish History Foundation Gümrükler Müzeler Üniversiteler Sigorta


    PDF belgesi: