SAF MADDE VE - aslimert files wordpress com


    Saf Madde ve Karışımlar Bazı maddeler tek çeşit maddeden oluşur, yapısında kendinden başka madde içermez. Bu tür maddelere saf madde denir. Maddeler doğada saf halde bulunduğu gibi karışım halinde de bulunabilir. Saf maddeler bir araya gelerek karışım oluştururlar.


    PDF belgesi: