Tarih Devrim Sosyalizm ışığında


    na, ne toprağ köla olmayane n; e aletlere n, e toprağ sahia olp - ... leyen köylülerde ibarettin Bunları. mülkiyetlern derebeyi ari-malarıyla örtül olsü gerektia Gerç. Normai istilasından sonrna ... Demek 14 v.e 15 yüzyı. Avrupasındl küçüa üretimk tıpk, ı


    PDF belgesi: