Modern Fizik Konuları ile İlgili Kavram Testi


    önemli kavramların ne derecede anlaşıldığını tespit etmek için kavram testi oluşturmaktır.


    PDF belgesi: