YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ


    Nedir bu SEY? FEM (Finite element Method) olarak da bilinen Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY), aslen bir parçalı diferansiyel denklem çözüm yöntemidir. Ayrıklaştırılan yapılar üzerinde hesaplamalar yapılmasında kullanılır. Genelde mukavemet hesaplarında kullanılsa da, daha geniş çerçevede, termal


    PDF belgesi: