DEVLET( ÖZET ) - felsefedersligi com


    DEVLET( ÖZET ) PLATON I. KİTAP Aristotales’ in oğlu Glaukon ile Pire’ ye inen Sokrates burada Polemarkhos ve Glaukon’ un kardei Adeimantos ile karüılaüır. Onu kalması için ikna ederler ve Polemarkhos’ un evine giderler. Orada


    PDF belgesi: