Tarih Sümerle Başlar - evreninsirlari net


    leşmesi nasıl ifade edildi? tık toplumsal reformcu kimdi? llk vergi indirimi ne zaman oldu? llk yasa koyucu kimdi? ilk ikili meclis ne zaman ve ne amaçla toplandı? lnsanlıgın ilk okulları neye benziyordu - egitim programları, ögretmen ve ögrenciler nasıldı? Yazılı insanlık tarihindeki bunlara benzer pek çok "ilk" Sümerolo­


    PDF belgesi: