GÜNLÜK KONUMAMIZDA YABANCI SÖZCÜKLER


    GÜNLÜK KONUMAMIZDA YABANCI SÖZCÜKLER Hızla ilerleyen bir teknoloji ve iletiim dönemi yaadığımız günümüzde, teknolojik ... ecnebi dil bilmenin ve bu dillerden kelimeler kullanmanın bir meziyet ... Bu dönemde dilimize giren yabancı kelimelerde Fransızca olanlar çoğunluktadır.


    PDF belgesi: