2213 DEVLET TİYATROLARI PERSONELİ HAKKINDA KANUN


    DEVLET TİYATROLARI PERSONELİ HAKKINDA KANUN(1)(2) ... başkorrpetitör, tiyatro orkestrası, korosu ve balesi ile müzikli tiyatro icracıları, sanat teknik müdürü ve dekoratörler, kostüm kreatörleri Devlet Tiyatroları Sanatkar memurlardır. ... Bilgi ve görgü maksadiyle yabancı memleketlere gönderilen sanatkar ve diğer


    PDF belgesi: