ONUR KURULU ve GÖREVLERİ Onur kurulu nedir?


    Onur Kurulu Başkanı Madde 13 -Onur Kurulu başkanı, disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen öğretmenlerden biridir. Öğretmenler kurulu disiplin kurulu üyelerini seçerken, 20. madde esaslarına göre onur kurulu başkanını da seçer. Onur Kurulunun Görevleri Madde 14 -Onur Kurulu;


    PDF belgesi: