Global History y Glossary English Malay Glossar


    anti ‐Semitic anti semitik apartheid aparteid appeasement bertujuan untuk menunjuk Arab League Liga Arab archeology kaji purba aristocracy bangsawan art seni artifacts artifak Asia Asia assimilate m engasimilasikan atlas buku peta autocracy autokrasi autonomy autonomi B B.C. Sebelum Masihi


    PDF belgesi: