SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan


    4 ALEMDAĞ'DA VAR BİR YILAN Sait Faik Abasıyanık 18 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğdu. Çocukluğu Adapazarı'nda geçti.İl-köğrenimini Rehber-i Terakki Okulu'nda yaptı. Ortaöğreniminin bir kısmını İstanbul Erkek Lisesi'nde


    PDF belgesi: