TARİH BİLİMİNE GİRİŞ - sezgiempati com


    Tarih yazıcılığı Hitit krallarının tutturduğu yıllıklarla (a nal) başlar. 3. Öğretici (Pragmatik, Faydacı) Tarih: Tarihe mal olmuş olay ve kahramanlar esas alınarak yazılmış olan tarihtir. Olayların kahramanlarını ön plana çıkarır.


    PDF belgesi: