İLKÇAĞ’DAN BAŞLAYARAK BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN GELİŞİM SEYRİ


    Felsefede, sensualizm (duyumculuk) olarak tezahür eden bu bilgi yöntemi, psikolojinin deneysel bir bilim olma yolundaki temel çıkı noktasını oluturmutur. Antikçağ’da “Bilginin kökeni nedir?” sorusu üzerine yürütülen tartımanın altında ise, “kalıcı olan nedir?” sorusunun yattığını söylemek yanlı olmaz.


    PDF belgesi: