OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN - dergipark org tr


    sağladığı sevgi ve efkat de son derece önem arz etmektedir. Bu dönemdeki yaantılar çocuğun ... Edebiyatın eğitim ile ilgili yönü en çok çocuk edebiyatıyla ilintilidir. Yazınsal metinler ... olarak tanımladığı ileti, hikaye kitapları için farklı bir öneme sahiptir (2003: 131).


    PDF belgesi: