Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları)


    Mezîd Fiiller (Artırılmış Fiil Kalıpları) Arap dilinde fiil kökleri en az üç harften oluşur. Kökü dört harfli olan fiiller de vardır, fakat sayıları azdır. Üç harfli kök fiillere sülasi mücerred (üçlü yalın) fiil, dört harfli olanlara ise rubai mücerred (dörtlü yalın) fiil denir.


    PDF belgesi: