Periyodik Geçmişten Günümüze Tablo(sistem) Periyodik Tablo


    Periyodik Tablo(sistem) Mendeleyev ve Meyer birbirlerinden elementlerin düzenli olarak (her 8 elementte Dimitri İvanovic Mendeleyev/ Lothar Meyer Mendeleyev bu sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Mendeleyev oluşturduğu sıralamada


    PDF belgesi: