Öykü Fizik Muayene - jcam com tr


    Öykü Fizik MuayeneÖykü Fizik Muayene 5 alışkanlıklardan uzak durabilmektedir. Fiziksel muayene bulgularına bu dönemde cinsel gelişim de sorgulanarak dahil edil-melidir. Fizik muayene esnasında ergenler soru sorma konusunda utangaç oldukları için soru sorulmadan genel bilgilerin verilmesi uygun olacaktır. Bununla birlikte aile-


    PDF belgesi: