OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUKLARIN OKUMA YAZMAYA


    okulun ilk yıllarında çocukların okuma ve yazma becerileri kazanmasında doğrudan ve dolaylı olarak birçok etkiye sahiptir (Nation & Snowling, 2004; Spira vd., 2005). Yapılan çalışmalarda okul öncesi dönemde kazanılan bu becerilerin ilkokulda kazanılması beklenen okuma yazma becerileri üzerine


    PDF belgesi: