YABANCI SERMAYENİN PİYASA YAPISINA ETK S


    başlıca ölçütler şunlardır: Yoğunlaşma Oranı, Herfindahl Endeksi, Entropy Endeksi, Linda Endeksi, HK Endeksi, Net Karlılık Endeksi, Lerner Endeksi, Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı, Nispi Ortalama Sapma, Nos Kesim Noktası, Pietro Oranı, Özetleme Oranı. Literatürde, matematiksel özellikleri dikkate alındığında, yoğunlaşma


    PDF belgesi: