Yıl: 67 Sayı: 10872 06 08 2016 Cumartesi Fiyatı: 75 Krş


    2013 Turgut Reis Türk Denizcilik Tarihi Sempoz-yumu Bildirileri, Turgut-reis Belediyesi Kültür ve Sanat Yayınları, Bodrum, 2013. (Cihan Yemişçi, Ta-rık Eray Çakır, F. Aysel Dıngıl, Gözde Sazak ile birlikte.) 2014 Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyu-mu Bildiriler, 3 Cilt, Bod-rum Belediyesi Kültür ve


    PDF belgesi: