Ç Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt TÜRKLERE


    bazıları ilk vaz‘ edilen kelime türünün isim olduğunu savunmuştur. Kanaatimiz, insanoğlunun ilk vaz’ettiği kelimenin isim olduğu yönündedir. Zira isimlerin yan yana getirilmesi suretiyle basit cümleler elde edilebilir. Bununla birlikte başlangıçta dilin, yapım ve çekim eklerinden uzak olduğu düşünülebilir.


    PDF belgesi: