T C SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


    olarak genellikle kaval, mey, zurna ve sipsi kullanılmaktadır. Yapısal açıdan mey, zurna ve sipsiden ayrılan kaval, temel özellikleri aynı olan pek çok değiik üflemeli çalgı ... Fedai Tekahin tarafından 2011 yılında yayınlanan “Dilsiz Kaval Metodu” adlı dvd ilaveli metot kitabı on iki bölümden oluup çeitli tekniklerin ...


    PDF belgesi: