ANTRENMANLARLA MATEMATİK - antrenmanyayincilik com


    için kat sayısı en büyük olan c ye 9, ondan sonra kat sa-yısı en büyük olan b ye 8, sonra da a ya 7 vermek lâzım. Bu değerler için, 2a + 3b + 7c = 2.7 + 3.8 + 7.9 = 101 olur. Şimdi de en küçük değerini bulalım. En küçük olması için kat sayısı en büyük olan c ye 0, ondan sonra b ye 1 ve a ya da 2 vermek lâzım.


    PDF belgesi: