1973 PETROL KRİZİ ‘NİN ULUSLAR 1967 savaşı sonunda nasıl


    1960-1970 yılları arası detant( yumşama) dönemi olarak tarihe geçmiştir. Aslında bu detant döneminden sonra ABD ‘nin tek süper güç olarak ortaya çıkacağı belli olmuştur çünkü ABD “hegemonik istikrar teorisi” ile bu tezi desteklemiştir. Burada hegemonik istikrar teorisine değinmek


    PDF belgesi: