Okul Öncesi Eğitimde Değerler Eğitiminin Uygulanmasına


    Görüúmeler ile elde edilen verilerin derinlemesine ve boylamsal olarak incelenmesini içerir (Glesne, 2013). Durum çalıması deseninde bir duruma ilikin etkenler bütüncül bir yaklaımla aratırılır ve i lgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır (Yıldırım & imúek, 2013).


    PDF belgesi: