Amaç Madde 1- Madde 2- Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;


    telefon, çağrı cihazı, fax ve telefaxlarının teknik tesis, bakım ve işletilmesi ile meydana gelen masrafın tahakkuk ve ödeme esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu yönetmelik, kurumun telefon, mobil telefon, çağrı cihazı, fax, telefax ve fonotel hizmetlerini ve bu


    PDF belgesi: