Örnek Sorular - dbe com tr


    49 Örnek Sorular DBE Genel Yetenek Testi, sözel yetenek, sayısal yetenek ve şekilsel yetenek olmak üzere 3 soru grubundan oluşmaktadır.


    PDF belgesi: