Okul Öncesi Kaynatırma Öğrencileri ile İlgili Akran, Veli ve


    Bu çalımanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden normal geliimdeki çocukların, sınıflarındaki kaynatırma öğrencisi ile ilgili algılarını resimleri ile değerlendirmek, kaynatırma ile ilgili veli ve öğretmen algısını ölçmektir. Çalıma, 2011 -2012 eğitim öğretim döneminde,


    PDF belgesi: