GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN YABANCI DİL KELİME BİLGİLERİNİN


    bulundukları koúulları daha zor hale getirmektedir. Ancak günümüzde değiúen anlayıú ve ... ya da yanlıú yazdıkları kelimeler görülebilmektedir. Ayrıca öğretilecek kelimeler araútırmacılar tarafından yönetim paneli üzerinden farklı düzeylerde girilebilmektedir. Kelimelerin İngilizce telaffuzu için Text-to-Speech ...


    PDF belgesi: