10 SINIF FİZİK (YENİ) - elfiyayinlari com


    Konu ile ilgili verilen örnekler bölümüdür. Öğrencinin akıllı defter üzerinde not tut-ması için ayrılan bölümlerdir. Konu ile ilgili dikkat edilmesi gereken, uyarılar, notlar vb. Derste işlenen konular ile ilgili öğrencilerin bi-reysel, arkadaşlarıyla veya ailesiyle birlikte gerçekleştirebileceği ders dışı müze


    PDF belgesi: