Shakespeare ve Goethe Felsefi Bir Bakış


    Faust’ta “úair”, 1 Elinizdeki yazının kısaltılmı hali Evrensel Kültür dergisinin Mart 2014 (no 267) sayısında yayınlanmıûtır. 2 Lukács, G., ... Nedir o halde insanı sıcak kanlı yapan duygularını yitirmesine, onu canlı kılan ruhunu kaybetmesine, dayanıma gibi toplumsal yaûama anlam kazandıran toplumsal kurumların ...


    PDF belgesi: