BAĞDA ALEV ĠLE YABANCI OT MÜCADELESĠ


    Bu uygulama tekniği özellikle sebze ziraatında uygulanmakta olup, ekilen kültür bitkisi çimlenip toprak yüzeyine çıkmadan önce yabancı otlar yakılmaktadır. Bazen de ekimden önce ... Alev uygulamasının hemen ardından yabancı otların yaprakları, baĢ ve iĢaret parmakları


    PDF belgesi: