A 1 Tarih DersFöyü - liderplus com tr


    1 yıl 365 gün ve 6 saat olarak hesap edilmiştir. Miladî Takvim Miladî takvim ülkemizde 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren kullanılmaya başla-mıştır. Miladî takvimde güneş yılı esas alınmıştır. 1 yıl 365 gün ve 6 saat olarak hesap edilmiştir. Başlangıç olarak Hz. İsa'nın doğumu, 1 Ocak tarihi kabul edilmiştir. 1.C 2.A


    PDF belgesi: