Türklerde devleT AnlAyışı - Ötüken Neşriyat


    BAhAeddİn Ögel; 21 Nisan 1923 yılında, Elazığ’ın Çarşı mahallesinde doğmuştur.İlk ve orta eğitimini Elazığ ve Malatya’da tamamlamış, 1940-41 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’ne kaydolmuştur.


    PDF belgesi: