Bir Devlet Adamından Medeniyet Manifestosu: Medeniyetler


    irtibata geçiriyor. Sodom ve Gomore, Pompei gibi şehir devletleri/ümmetler helak olmuş/edilmiş medeniyetler çizgisinde yer alsa da yazar bu kadar de-rine inmez. Tıpkı İstanbul’un fethini anlatan İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar’a değinilmediği gibi.


    PDF belgesi: