· X INTERNATIONAL - isamveri org


    Veled'in İbtidaname, Rababname, intihaname'si Muhlis üslubunun devamının gözlendiği eserlerdir. xıv. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen bu eserler, benzer üslupta yaklaşık on yıl arayla hazırlanmıştır. Müzehhip Muhlis'in tasarımlarına bağlı olarak hazırlanan yazma


    PDF belgesi: