TC Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi


    • Staj yapan öğrenci, takip eden kayıt döneminde Staj I için EEM 311, Staj II için EEM312 kodu ile derse kayıt olmalıdır. • Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi ... BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ .


    PDF belgesi: